Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej - podpisanie umowy

20 września została podpisana umowa na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej. Wykonawcą inwestycji została firma Zakład Remontowo-Budowlany Lasota Spółka Jawna z Tomaszowa Mazowieckiego. Budynek powstanie przy ul. Kolejowej.

Placówka będzie przeznaczona dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obiekt będzie przeznaczony dla 20 osób, z czego 11 osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, natomiast 9 osób – całodobowego. Dofinansowanie w kwocie 3 055 520 zł pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W poziomie parteru zaprojektowano pomieszczenia do aktywności dorosłych niepełnosprawnych. Na piętrze  zaprojektowano pokoje 1 i 2 osobowe wyposażone w łazienki i aneksy kuchenne. Piętro budynku przeznaczone będzie dla osób zamieszkujących centrum. W ramach zagospodarowania Centrum wykonane zostanie ogrodzenie z furtkę i bramą wjazdową, utwardzeniem terenu m.in. pod parking, chodniki i ścieżki piesze, trawniki, nasadzenia nowych drzew, oświetlenie zewnętrzne, elementy małej architektury oraz siłownię zewnętrzną.

Powstanie ośrodka wsparcia o charakterze opiekuńczo- mieszkalnym dla osób z niepełnosprawnością przyczyni się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Stworzenie warunków do nawiązywania relacji innych niż rodzinne, relacji społecznych i interpersonalnych stanowić będzie szansę na zdobycie lub poprawę umiejętności w zakresie samodzielności odpowiadającej możliwościom osoby z niepełnosprawnością. Jednocześnie stworzenie warunków do korzystania z dziennej lub całodobowej usługi zamieszkiwania poza dotychczasowym miejscem pobytu osoby z niepełnosprawnością będzie stanowić wsparcie dla rodzin lub opiekunów tych osób. 

Placówka będzie ośrodkiem wsparcia o charakterze otwartym, zapewniającym możliwość samostanowienia o sobie przez osoby z niepełnosprawnością, w tym decydowania o posiłkach oraz możliwość ich samodzielnego przygotowania, adekwatnie do ich potrzeb, możliwości i stanu psychofizycznego z uwagi na różnorodność niepełnosprawności jakimi mogą legitymować się potencjalni uczestnicy. Inwestycja znacząco poprawi jakość życia osób niepełnosprawnych w mieście. Zwiększenie dostępności do bazy mieszkalnej przyczyni się do wzmocnienia samodzielności i niezależności dla tych osób. 

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku 2023.

  • coma1

Banery

Kalendarium

Banery