Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego oraz remont ul. Łowickiej

 • flaga Polski i godło Polski

listopad 2023

21 listopada 2023 r. dokonano odbioru technicznego przebudowy ulicy Jana III Sobieskiego i remontu ulicy Łowickiej.

Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego  polegała na wymianie spękanej nawierzchni, wykonaniu zatoki parkingowej, eliminacji zastoin wodnych poprzez budowę kanalizacji deszczowej, doświetleniu pasa drogowego poprzez przebudowę linii oświetlenia ulicznego oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego. 

Remont ul. Łowickiej obejmował wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w pełnej szerokości jezdni, wykonanie chodników i zjazdów. 

Dzięki tej inwestycji kierowcy i piesi dostali do dyspozycji kolejne nowe odcinki dróg, przez co poprawi się komfort jazdy i stan bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Inwestycja, której całkowity koszt wyniósł ok. 5 mln zł, uzyskała:

 1. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 mln 427 tys. zł.
 2. "Budowa kanału deszczowego z odwodnieniem ulicy Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej" dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
 • logo WFOŚiGW w Łodzi
 • skrzyżowanie ulic Łowickiej, Kolejowej i Jeżowskiej
 • ul. Łowicka po remoncie
 • ul. Sobieskiego po remoncie
 • ul. J. Sobieskiego po remoncie

marzec 2023

W marcu została podpisana umowa z wykonawcą dwóch kolejnych inwestycji drogowych w Rawie Mazowieckiej. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej

Przebudowa ul. Sobieskiego polegać będzie na wymianie spękanej nawierzchni, wykonaniu zatoki parkingowej, budowie kanalizacji deszczowej, budowie kanału technologicznego, przebudowie linii oświetlenia ulicznego oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Roboty potrwają od maja do listopada br.

Aktualny stan nawierzchni ul. Łowickiej również wymaga natychmiastowego remontu. Remont będzie prowadzony na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych do skrzyżowania z ul. Kolejową wraz z tym skrzyżowaniem. Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w pełnej szerokości jezdni, wykonanie chodników i zjazdów. Prace powinny ruszyć w maju  br. i potrwają około 6 tygodni.

Realizacja tych drogowych inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego i samochodowego w naszym mieście. 

Inwestycja, której całkowity koszt wyniesie ok. 5 mln złotych uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 mln 427 tys. zł.

Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg MIRDRÓG Mirosław Kozera w Rawie Mazowieckiej. 

ul. Sobieskiego przed remontem

 • ul. Sobieskiego obecnie
 • ul. Sobieskiego obecnie
 • spękania w obecnej nawierzchni ul. Sobieskiego
 • spękania i ubytki w obecnej nawierzchni ul. Sobieskiego
 • ul. Sobieskiego obecnie
 • spękania w obecnej nawierzchni ul. Sobieskiego

ul. Łowicka przed remontem

 • Łowicka2
 • Łowicka1
 • Łowicka3

Banery

Kalendarium

Banery