Nabór do szkół i przedszkoli

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

Przypominamy, że już jutro rusza elektroniczna rekrutacja do rawskich szkół i przedszkoli. Rekrutacja będzie trwała do 3 kwietnia 2024 r., a nabór będzie prowadzony, podobnie jak w poprzednich latach, drogą elektroniczną za pomocą Rawskiej Platformy Edukacyjnej

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

1 marca 2024 r. ruszy nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej.

Zmiana terminów w rekrutacji uzupełniającej

Drodzy rodzice!

Informujemy, że uległy zmianie niektóre terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych (poza składaniem wniosków, który to termin minął 29.05.2023 r.)

Rekrutacja uzupełniająca do szkół i przedszkoli

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że od 8 do 29 maja 2023 r. będzie trwała rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych.

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

Przypominamy, że już jutro rusza elektroniczna rekrutacja do rawskich szkół i przedszkoli. Rekrutacja będzie trwała przez cały marzec, a nabór będzie prowadzony, podobnie jak w poprzednich latach, drogą elektroniczną za pomocą Rawskiej Platformy Edukacyjnej (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata).

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

1 marca 2023 r. ruszy nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej.

Ostatnie dni na zapisanie dziecka do szkoły lub przedszkola

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że tylko do 27 maja 2022 r. do godz. 15.00 można zapisać swoje dziecko do przedszkoli miejskich bądź szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. Rekrutacja odbywa się elektronicznie, a wnioski można składać za pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie Portalu edukacyjnego  miasta Rawa Mazowiecka

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-05-24

Rekrutacja uzupełniająca do szkół i przedszkoli

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że od 9 do 27 maja 2022 r. będzie trwała rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych.

W chwili obecnej dostępnych jest jeszcze 79 wolnych miejsc w przedszkolach oraz 20 miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 • Przedszkole Miejskie Nr 1: 12 miejsc;
 • Przedszkole Miejskie Nr 2: 13 miejsc;
 • Przedszkole Miejskie Nr 3: 54 miejsca.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

 • Odział "0" w Szkole Podstawowej Nr 1: 16 miejsc;
 • Odział "0" w Szkole Podstawowej Nr 2: 4 miejsca;
 • Odział "0" w Szkole Podstawowej Nr 4: 0 miejsc.

Posiadamy również 14 wolnych miejsc w klasach I szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9 miejsc;
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 - 5 miejsc;
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 - 0 miejsc.

 

Oferta edukacyjna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych dostępna jest na stronie Rawskiej Platformy Oświatowej w zakładce kanał kandydata. Prosimy również o zapoznanie się z oświadczeniami w zakładce "Pliki do pobrania" (właściwe oświadczenia należy złożyć wraz wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w SP lub klasy I SP).

Rekrutacja odbywa się elektronicznie, a wnioski można składać za pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie Portalu edukacyjnego  miasta Rawa Mazowiecka

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-05-05

Nabór do szkół i przedszkoli: składanie oświadczeń woli

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 należy składać oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego lub I klasy szkoły podstawowej.

Podpisane oświadczenie należy złożyć do placówki, do której zostało zakwalifikowane Państwa dziecko.

Niezłożenie oświadczenia będzie powodowało, że dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego lub I klasy szkoły podstawowej.

UWAGA: w przypadku naboru do klas I szkoły podstawowej obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy tylko kandydatów, którzy przystępowali do rekrutacji otwartej (poza swoim obwodem szkolnym).

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-04-15

Oświadczenia do pobrania

Informacja dla rodziców dzieci 2,5-letnich

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo w przypadku chęci zapisu dzieci, które w dniu przyjęcia do przedszkola będą miały ukończone 2,5-lat (w przypadku przyjęć od 01.09.2022 r. są to dzieci urodzone do 1 marca 2020 r.) w celu zapisu dziecka do przedszkola prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio w punkcie naboru. Obecnie nabór dla dzieci 2,5-letnich prowadzony jest wyłącznie przez Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy Zakątek", przy ul. Solidarności 3b. Pracownicy przedszkola pomogą Pańswtu wypełnić dokumenty do naboru i zarejestrują Państwa dziecko w systemie naborowym.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Rodziców dzieci 2,5-letnich, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola, zapraszamy na spotkanie informacyjne do Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Bajkowy Zakątek" przy ul. Solidarności 3b, które odbędzie się w dniu 12 marca 2022 r. od godz. 10.00.

W trakcie spotkania będzie możliwość obejrzenia przedszkola, przekazane będą też Państwu formularze zapisu dziecka do placówki.

Termin rekrutacji

Przypominamy, że rekrutacja do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych trwa do 31 marca 2022 r.

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-03-11

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

1 marca 2022 r. ruszy nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej.

Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie poprzez stronę Portalu Edukacyjnego Miasta Rawa Mazowiecka, na której znajdować się będzie oferta edukacyjna naszych szkół szkół i przedszkoli: Rawska Platforma Edukacyjna (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata)

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych będzie prowadzona zgodnie z poniższym harmonogramem:

01.03 – 31.03 - złożenie wniosku o przyjęcie,

do 08.04 - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,

11.04 - podanie do wiadomości publicznej listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

11.04 – 20.04 – złożenie przez rodzica kandydata oświadczenia wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej

22.04 - podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich zorganizowane są w szkołach podstawowych, dzięki czemu dzieci do nich uczęszczające mogą w przyjazny i płynny sposób zaaklimatyzować się w szkole, do której będą później zapewne uczęszczać już jako uczniowie pierwszych klas. Nauka w oddziałach „0” prowadzona jest przez wykwalifikowany personel (podobnie jak w przedszkolach jest to dwóch nauczycieli wychowawców oraz woźna oddziałowa, a w przypadku oddziałów integracyjnych zatrudniony może być również nauczyciel wspomagający) w klasach przystosowanych do wzrostu i wymagań dzieci w tym wieku.

Szkoły posiadają również zaplecze sanitarne przystosowane do potrzeb młodszych dzieci (dzieci są odprowadzane do łazienek przez woźną oddziałową, tak aby zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo zwłaszcza na początku edukacji na tym poziomie).

Dzieci mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach w godzinach 7:30 – 16:30 oraz skorzystania za odpłatnością z częściowego lub pełnego wyżywienia wedle indywidualnych potrzeb.

Kandydaci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają wnioski o przyjęcie za pomocą aplikacji „Nabór do przedszkoli”. Kandydaci mogą wybrać trzy przedszkola, bądź szkoły w przypadku oddziałów „0”, przy czym pierwsza z nich jest traktowana jako placówka pierwszego wyboru (którą najbardziej byśmy chcieli wybrać dla swojego dziecka). Dwie kolejne placówki są placówkami drugiego i trzeciego wyboru jeśli w pierwszej zabraknie wolnych miejsc.

Pamiętajmy również, że po rejestracji elektronicznej wniosek musi zostać wydrukowany, podpisany i złożony wraz z odpowiednimi załącznikami, które będą miały wpływ na otrzymanie dodatkowych punktów w naborze (np. o wielodzietności rodziny kandydata, o planowanym pobycie w placówce powyżej 5h, czy zaświadczenie o pracy rodziców) do placówki, którą wybraliśmy jako pierwszą. W aplikacji naborowej oświadczenia będą publikowane w zakładce „Pliki do pobrania”, a zaświadczenia o pracy należy pobrać ze swojego zakładu pracy (w przypadku osób samozatrudnionych należy przedstawić aktualny wydruk z CEIDG lub poświadczenie rozliczania się ZUS lub urzędem skarbowym).

Kryteria naborów pozostają niezmienne od 2017 r. i są dostępne w dokumentach do pobrania lub na stronie BIP Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka dotyczące kryteriów naborów określają też dokumenty, które należy złożyć w celu udowodnienia spełniania określonego kryterium.

Kandydaci do klas I szkół podstawowych, którzy chcą uczęszczać do szkół zgodnie ze swoim obwodem zamieszkania składają wyłącznie „Zgłoszenie ucznia obwodowego” i nie ma tu potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. Natomiast wniosek o przyjęcie do klasy I należy złożyć w przypadku ubiegania się o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa. Tu również pamiętajmy o załącznikach wpływających na otrzymanie dodatkowych punktów.

W sprawie oferty edukacyjnej oraz innych pytań dotyczących rekrutacji można kontaktować się z dyrektorami rawskich placówek oświatowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 19: tel. 46 814 35 32, email: sp1rawa@pro.onet.pl
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Miła 2: tel. 46 814 22 36, email: rawska2ka@gmail.com
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. K. Wielkiego 28: tel. 46 814 05 05, email: sekr_szko4@o2.pl
 • Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” ul. Kilińskiego 2: tel. 46 814 37 32, email: miejskie_przedszkole_nr_1@wp.pl
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” ul. Zamkowa Wola 5: tel. 46 814 47 34, email: przedszkolerawa@op.pl
 • Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek” ul. Solidarności 3b: tel. 46 814 42 02, email: p3.rawamaz@op.pl

O wszelkich ewentualnych zmianach informować na bieżąco, prosimy również o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronach naborów.

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Wydział Edukacji i Spraw Społecznych służy pomocą osobom, które mają problem z dostępem do Internetu lub sprzętu komputerowego lub mają inne problemy z rekrutacją (np. omyłkowo zapisały dziecko do innej placówki). W takich przypadkach prosimy o kontakt pod nr tel. 46 814 37 69, 781 700 536 lub pocztą elektroniczną na adres: eoswiata@miastorawa.pl

 

drukuj (Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023)

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-01-31

Dokumenty do pobrania

 • Zarządzenie ws. terminów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (PDF)
  Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2022/2023 - plik pdf/OCR
  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-01-31
 • Zarządzenie ws. terminów naboru do klas I (PDF)
  Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 stycznia 2022 r. sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2022/2023 - plik pdf/OCR
  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-01-31
 • Uchwała ws. kryteriów naborów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (PDF)
  Uchwała nr XXVII/194/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka - plik pdf/OCR
  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-01-31
 • Uchwała ws. kryteriów naborów do klas I SP (PDF)
  Uchwała nr XXVII/195/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka - plik pdf/OCR
  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-01-31

następna strona »

Banery

Kalendarium

Banery