Jatki Miejskie - adaptacja wraz z rozbudową

Jatki Miejskie to obiekt wybudowany w połowie XIX w., który wymagał pilnego remontu. Zadanie realizowane było w latach 2018 – 2020. W budynku jatek wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane związane z adaptacją oraz rozbudową istniejącego budynku zabytkowych jatek, w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej.

Obecnie jatki stały się cenionym miejscem spotkań mieszkańców, pasjonatów historii i artystów. Z oferty kulturalnej jatek korzystają bezpiecznie osoby z niepełnosprawnością. Budynek zaprojektowano bowiem bez barier architektonicznych i z odpowiednimi urządzeniami, ułatwiającymi zwiedzanie obiektu i udział w organizowanych wydarzeniach kulturalnych.

fot. Foto Milejka

  • jatki
  • Jatki4
  • Jatki5

Banery

Kalendarium

Banery