UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek, 9 Grudnia 2019, Imieniny: Wiesława, Leokadii, Joachima

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Budżet Obywatelski »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Lista projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka 2020 r.

Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.

Rozpoczynamy nabór wniosków do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Termin 13 - 22 listopada 2019 r.

Uprawnionymi do zgłaszania zadań są wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.

Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Każdy uprawniony może zgłosić jeden projekt do Budżetu Obywatelskiego.

Zgłaszane zadania do budżetu obywatelskiego muszą być:
- zgodne z prawem,
-zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych),
- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.

Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 17 mieszkańców Rawy Mazowieckiej.
Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.

Zgłoszeń zadań dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru. Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub  w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5 (na parterze).
Formularz zgłoszeniowy podpisuje wnioskodawca/y.

Wnioski składane mogą być:
- w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;
- w formie papierowej, złożone w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.


Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej „komórkami organizacyjnymi” pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem  możliwości jego realizacji.

Budżet Obywatelski na 2020 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny.
Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego.


Kampania promocyjna – w dniach 7 – 12 listopada  2019 roku;
Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego – w dniach 13 – 22 listopada 2019 roku;
Analiza(weryfikacja) projektów pod względem formalno-prawnym i merytorycznym – w dniach 25 – 28 listopada 2019 roku;
Ogłoszenie wyników analizy(weryfikacji) projektów pozytywnie oraz negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniami – w dniu 29 listopada 2019 roku;
Rozpatrzenie ewentualnych odwołań w sprawie projektów odrzuconych  - w dniach 7 – 10 grudnia 2019 roku;
Akceptacja listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego i jej ogłoszenie – w dniach 11 – 12 grudnia 2019 roku;
Głosowanie listy projektów – w dniach 13 – 20 grudnia 2019 roku;
Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich zadań do Budżetu Obywatelskiego – w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka na 2020 rok oraz ustalenia harmonogramu prac nad tym budżetem.

UCHWAŁA NR IX/76/19 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.