Wrota Regionu Łódzkiego

  • -

„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”

Liderem projektu jest Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami w tym Maisto Rawa Mazowiecka.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne

Przedmiotem projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest:

Zakup i instalacja sprzętu oraz urządzeń dla podłączenia sieci informatycznych Partnerów projektu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet wraz z modernizacją serwerowni,
Zakup i instalacja zestawów komputerowych typu PC,
Zakup i instalacja serwerów wraz z macierzami dyskowymi i niezbędnym osprzętem,
Zakup i instalacja Infomatów,
Zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji,
Zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania systemu obiegu dokumentów,
Zakup i instalacja oprogramowania antywirusowego,
Zakup i wdrożenie oprogramowania portalu internetowego Wrota Regionu Łódzkiego, na którym zostaną uruchomione usługi elektroniczne,
Przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników korzystających z systemu obiegu dokumentów.

 

Informacje Lidera

Koszt całkowity projektu 100% 21 533 000,00 PLN brutto
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 18 303 050,00 PLN brutto
Wkład własny 15% 3 229 950,00 PLN brutto
 

 

Strona projektu: http://www.elodzkie.pl/

Banery

Kalendarium

Banery