Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Solidarności 2a, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel./faks  46 814 25 38, 609 777 481, e-mail: zec@zecrawa.pl 

NIP: 835 10 67 790, REGON: 750030687, KRS: 0000151931

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
  • roboty budowlane specjalistyczne,
  • handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
  • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
  • transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
  • magazynowanie i przechowywanie towarów,
  • działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
  • wynajem i dzierżawa,
  • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Strona internetowa ZEC.

Banery

Kalendarium

Banery