Różne

Dofinansowania dla przedsiębiorców w programie „Mój Elektryk”

Od 22 listopada dofinansowania w programie priorytetowym NFOŚiGW „Mój elektryk” są dostępne także dla przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji oraz innych instytucji. Nabór trwa. Program przewiduje możliwość dofinansowania zakupu fabrycznie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e.

„Mój Elektryk” – dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego

12 lipca został uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodów zeroemisyjnych, czyli elektrycznych i wodorowych, dla osób fizycznych w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”.

Program przewiduje możliwość otrzymania z NFOŚiGW bezzwrotnej dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których cena (koszt nabycia) nie przekracza 225.000 zł - limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Konkurs grantowy „Zielona ławeczka”

Fundacja Bank Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w VII edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”. Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.
Wystarczy zebrać grupę sąsiadów, wspólnie stworzyć projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złożyć wniosek.

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” - edycja druga

Zarządzeniem nr 135/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli z dnia 28 grudnia 2020 r. został ogłoszony regulamin drugiej edycji konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Konkurs jest jednym z instrumentów finansowych uruchomionych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Jest on skierowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji, którzy wykonali prace remontowe elewacji frontowej swojego budynku.

Wstrzymanie naboru dla przydomowych oczyszczalni ścieków

Na początku lutego informowaliśmy Państwa o dwóch programach dotacyjnych dofinansowanych z WFOŚiGW w Łodzi. Dotyczyły one przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przedsięwzięć dotyczących budowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
Niestety, od dnia 16 lutego 2021 r. nabór wniosków do Programu Priorytetowego pn. „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2021-2022” został wstrzymany.

Programy WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach dwóch programów. Nabór trwa tylko od 01.02.2021 r. do 15.03.2021 r. i dotyczy przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przedsięwzięć dotyczących budowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” - edycja pierwsza

W ramach realizacji projektu będą stopniowo uruchamiane instrumenty finansowe przeznaczone dla właścicieli budynków. Jednym z nich jest konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” ogłoszony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę na podstawie Zarządzenia nr 134 z 18 listopada 2019 r. Konkurs jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji.

Pożyczki unijne na termomodernizację budynków

Bank Gospodarstwa Krajowego, na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego, realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 projekt pn. "Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego". Dla poprawienia efektywności energetycznej w województwie łódzkim pojawi się możliwość finansowania z funduszy unijnych inwestycji z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej budynków. W ramach pożyczki termomodernizacją mogą być również objęte budynki mieszkalne.

Banery

Kalendarium

Banery