Ścieżka pieszo-rowerowa, etap II

W roku 2020 został oddany do użytku odcinek trasy pieszo-rowerowej, łączącej park z „Sójczym Wzgórzem”. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy osiedla Zamkowa Wola mogą dojść i dojechać swoim jednośladem nie tylko do centrum miasta, ale też wprost nad zalew. Wzdłuż trasy zostały zamontowane stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci oraz dwie stacje naprawy rowerów. Ze ścieżki można też korzystać po zmroku. Pozwala na to zamontowane energooszczędne oświetlenie. Ten etap przedsięwzięcia kosztował 1,9 mln zł.

W bieżącym roku tereny przylegające do ścieżki rowerowej zostały zagospodarowane elementami infrastruktury rekreacyjnej, dydaktycznej i sportowej. Baza sportowa to przede wszystkim siłownia plenerowa oraz street workout. Przy ścieżce zamontowano również 18 tablic edukacyjnych, które zawierają informacje dotyczące rezerwatu doliny Rawki, a zamontowane instalacje dydaktyczne pozwalają poszerzyć wiedzę o środowisku i z zakresu ekologii. Ustawione zostały również: budki lęgowe i domki dla owadów. Łąka kwietna natomiast przyciąga w okolice ścieżki ptaki i owady, które można podziwiać podczas spaceru lub przejażdżki rowerem. Dla oznaczenia roślin ulokowanych przy ścieżce umieszczono tabliczki, które pozwalają poszerzyć wiedzę na ich temat. Przy ścieżce posadzono ok. 600 nowych drzew i krzewów. Jest również miejsce dla najmłodszych - nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

Na ten etap inwestycji, realizowanej w bieżącym roku, Miasto pozyskało dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 1,1 miliona złotych.

Ścieżka pieszo-rowerowa z wszystkimi elementami infrastruktury, oświetleniem, bazą sportową, placem zbaw dla dzieci jest doskonałym miejscem do spędzania czasu na świeżym powietrzu dla całych rodzin. Dodatkowo w przyjemny i naturalny sposób pozwala poszerzyć wiedzę o otaczającej nas przyrodzie. Wzdłuż ścieżki zainstalowano system monitoringu miejskiego. Dzięki temu użytkownicy będą czuli się bezpiecznie, a powstała infrastruktura będzie dodatkowo chroniona. Ze ścieżki rowerowej już można w pełni korzystać.

  • Ścieżka1
  • Ścieżka2
  • Ścieżka4

Banery

Kalendarium

Banery