Rzuć palenie

Rzuć palenie

X edycja konkursu „Rzuć palenie” w  ramach akcji Rawa Mazowiecka – Miastem Wolnym od Dymu Tytoniowego

 

POD PATRONATEM BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ  EUGENIUSZA GÓRAJA

 

Regulamin konkursu

1.    W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Rawy Mazowieckiej palący tytoń od co najmniej jednego roku, którzy ukończyli 18 lat.
2.    Warunkiem udziału w konkursie jest rzucenie palenia w okresie  1 września 2013 r. do 1 października 2013 r. i nie palenie  nadal.
3.    Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie kuponu konkursowego (również do pobrania ze strony internetowej: (www.rawamazowiecka.pl   zakładka zdrowie)  i przesłanie, dostarczenie kuponu do dnia 5 października 2013 r.  na adres (decyduje data stempla pocztowego):
    Urząd Miasta Rawa Mazowiecka , Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Pl. J. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka lub dostarczenie kuponu do Sekretariatu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, lub WOKZiS pokój nr 7.
Osoba zgłaszająca się do konkursu może przesłać tylko jeden kupon konkursowy.
4.    Dla uczestników konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody niespodzianki.
5.    Dla potwierdzenia okresu powstrzymania się od palenia tytoniu uczestnicy konkursu, którzy wylosują nagrody podlegać będą testowi biochemicznemu.
6.    Wymagane jest również aby niepalenie zostało potwierdzone przez inną osobę (spoza rodziny) zgłoszoną w kuponie konkursowym.
7.    Kandydaci do nagród zostaną wyłonieni drogą losowania komisyjnego, nabywają do nich prawa po spełnieniu warunków konkursu.
8.    Wyniki konkursu będą podane do wiadomości publicznej.

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery