PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

 

Na terenie Zakładu ZGO PUKININ funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka.
 
      Do Punktu mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady selektywnie gromadzone w swoich gospodarstwach domowych m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne itp. Wykaz odpadów, które są przyjmowane do punktu określono w „Zasadach przyjmowania odpadów do PSZOK”. Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00, a także w sobotę w godz. 7:00–15:00.
 
      Odpady dostarczane przez mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka wykraczające poza w/w zakres lub dostarczone w ilości przewyższającej limit zgodny z uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka będą przyjmowane do PSZOK odpłatnie według obowiązującego Cennika ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

http://zgopukinin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=105

 

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miasta Rawa Mazoweicka w sprawie ograniczenia ilośći odbieranych odpadów <-- plik do pobrania

 

Zasady przyjmowania odpadów do PSZOKu <-- plik do pobrania

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w ZGO PUKININ Pukinin 140 Rawa Mazowiecka 96-200 Woj. Łódzkie nr tel 46 814 24 24. Mapa lokalizacji PSZOKu.

 

Galeria Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Banery

Kalendarium