Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, planowanie przestrzenne stanowi ważny element kształtowania polityki miasta Rawa Mazowiecka.

Pierwszym wyrazem realizacji zadania związanego z uporządkowaniem przestrzeni miasta było uchwalone pod koniec 2016 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, które otworzyło wiele możliwości tworzenia nowej zabudowy.

Najważniejszym jednak działaniem pozwalającym na kształtowania ładu przestrzennego jest dla mnie konieczność opracowania jednolitych tekstów i rysunków planu miejscowego dla poszczególnych ośmiu obrębów miasta Rawa Mazowiecka.

Cieszę się zatem, że pod koniec 2017 r. rozpoczęliśmy prace nad sporządzeniem planu miejscowego dla obrębu nr 7 i udało nam się przystąpić do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, dzięki któremu zorganizowaliśmy konsultacje społeczne założeń do projektu tego planu. Chcieliśmy bowiem wsłuchać się w Państwa potrzeby dotyczące sposobu zagospodarowania tej części miasta.

Jestem bardzo wdzięczny za Państwa aktywny udział w organizowanych przez nas spotkaniach. Każda rozmowa, pomysł oraz opinia jest dla nas cennym doświadczeniem i potwierdzeniem, że wielu osobom zależy na funkcjonalnym i przyjaznym mieszkańcom zagospodarowaniu Rawy Mazowieckiej.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem z przeprowadzonych konsultacji, przygotowanym przez pracowników Wydziału Gospodarki Terenami na podstawie naszych wspólnych spotkań, które odbyły się w maju i czerwcu 2018 r.

Wierzę, że przygotowywany przez nas projekt planu miejscowego dla obrębu nr 7 spełni oczekiwania mieszkańców miasta.

Z wyrazami szacunku,

Dariusz Misztal

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery