Bezpieczeństwo w mieście - Ankieta

Bezpieczeństwo w mieście - Ankieta

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej oraz Komendant Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej zwracają się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli określić, jakie jest Pani/Pana osobiste poczucie bezpieczeństwa w Rawie Mazowieckiej, gdzie i dlaczego czują się Państwo w swojej okolicy bezpiecznie, a gdzie i dlaczego niebezpiecznie.

Wypełnienie przez Panią/Pana przedłożonej ankiety jest bardzo ważne, gdyż wiedza, jaką za jej pośrednictwem otrzymamy wykracza poza ocenę bezpieczeństwa dokonywaną z naszej perspektywy.


Ankietę do wypełnienia można nabyć u dyżurnego Komendy Powiatowej Policji (ul. Kościuszki 21), u dyżurnego Straży Miejskiej (Pl. Piłsudskiego 5),

 na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl/bezpieczenstwo,

 stronie internetowej Straży Miejskiej www.strazmiejska.rawamazowiecka.pl 

 i na stronie internetowej KPP http://www.projekty.extranet.pl/bzura/rawa_powiat/index.php?strona=126


Termin składania ankiety upływa dnia 31 stycznia 2005 r.
Wypełnione ankiety prosimy składać do urn znajdujących się w holach wejściowych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka i Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej lub pocztą elektroniczną na e-mail urzad@um.rawamazowiecka.pl.
Informacje otrzymane od Państwa pozwolą nam - instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny - podjąć stosowne działania o charakterze naprawczym.

Żadna Państwa wypowiedź nie zostanie pominięta lub zlekceważona

Prosimy o dokładne czytanie umieszczonej przy każdym pytaniu instrukcji.
Wypełnienie ankiety zajmie Pani(u) około 5 minut

Licząc na Państwa przychylność z góry dziękujemy za udzielone odpowiedzi.

Zapraszamy do wypełnienia 
  
  
 
 


Bezpieczeństwo w mieście Rawa Mazowiecka


0 Pytania ankiety 0
0 0
0
 
1. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w okolicy swojego miejsca zamieszkania ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
2. Czy Pana(i) sąsiedzi zwracają uwagę na niebezpieczne sytuacje i zachowania w najbliższej okolicy ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
3. Czy w ciągu ostatnich trzech lat na terenie Rawy Mazowieckiej stał(a) się Pan(i) ofiarą przestępstwa ?
Tak
Nie
4. Jeśli TAK, to proszę określić, czy zgłosił Pan(i) ten fakt na Policję ?
Tak
Nie
5. Jeśli NIE, to czy mógłby(aby) napisać,dlaczego ?
6. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na ulicy w dzień ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
7. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na ulicy po zmroku ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
8. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w centrach handlowych ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
9. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na terenie dworca PKS ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
10. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na terenie dworca PKP ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
11. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na terenie swojego osiedla ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
12. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w parku ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
13. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w szkole ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
14. Czy są w Pana(i) mieście miejsca, w których NIE czuje się Pan(i) bezpiecznie ?
Tak
Nie
15. Jeśli TAK, to proszę poniżej napisać, które są to miejsca (nazwa dzielnicy, ulicy, placu itp.) i dlaczego ?
16. Czy zauważył(a) Pan(i) agresywne zachowania ze strony młodych ludzi ?
Tak
Nie
17. Jeżeli TAK, to proszę określić, jakie to były zachowania ?
18. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
19. Jest Pan(i)
Uczniem(nnicą)
Studentem(ką)
Czynnym(ą) zawodowo
Bezrobotnym(ą)
Emerytem(ką), Rencistą(ką)
20. Wiek
do 20
od 21 do 40
od 41 do 60
powyżej 60 lat

0
0

Wysłanie ankiety przeniesie cię na stronę z jej wynikami.

 

Banery

Kalendarium

Banery