Ścieżka rowerowa - I etap

Ścieżka rowerowa - etap 1

 • -

Realizacja tej inwestycji jest częścią większego przedsięwzięcia, polegającego na stworzeniu szlaku rowerowego, łączącego osiedle Zamkowa Wola z zalewem Tatar, poprzez zabytkowe centrum miasta. Jednak już pierwszy, zakończony etap projektu, ułatwi uprawianie turystyki rowerowej w naszym mieście.

Inwestycja realizowana  była w terminie od lipca do września 2006 r. przez Zakład Robót Drogowo - budowlanych "RAWDRÓG" z Rawy Mazowieckiej i jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (216 700,89 zł) i budżetu państwa (39 400,16 zł), w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 402 301,18 zł.

Pierwszy ukończony etap stanowi obiekt, jakim jest ścieżka rowerowa o długości 838 m łączy park miejski usytuowany w centrum Miasta, przy ulicy Fawornej z tamą na zalewie "Tatar".

Konstrukcja ścieżki rowerowej:

 • Szerokość ścieżki rowerowej -  3 m.
 • 6 cm - kostka brukowa czerwona/szara 6 cm.
 • 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
 • 10 cm - grunt stabilizowany cementem o RM2,5

Łączna rzeczywista grubość nawierzchni wynosi 19 cm.

W wyniku realizacji projektu powstał 1 nowy obiekt infrastruktury turystycznej w mieście w postaci szlaku turystycznego (ścieżki rowerowej), służącego uprawianiu turystyki rowerowej. Długość wytyczonego szlaku turystycznego, realizowanego w ramach projektu wyniosła 0,83 km. 

 

Galeria fotografii wybudowanego obiektu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Galeria z otwarcia
fot. J. Wołowiec
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery

Kalendarium

Banery