śp. ks. prałat Mieczysław Iwanicki

Ksiądz prałat Mieczysław Iwanicki - Honorowym Obywatelem Miasta

Rada Miasta Rawa Mazowiecka Uchwałą nr XLV/352/10  w dniu 14 kwietnia 2010 r. nadała  tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka księdzu prałatowi Mieczysławowi Iwanickiemu.

Wręczenie dyplomu i legitymacji odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w dniu 10 czerwca 2010r. w czasie uroczystej sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka z okazji 20-lecia samorządu.

fot. J. Wołowiec

  • scena MDK, przewodnicząca rady przemawia, przed nią stoi prałat Iwanicki i burmistrzowie miasta
  • przewodnicząca rady wita prałata Iwanickiego i burmistrzów miasta
  • prałat Iwanicki z władzami miasta na scenie MDK przed nadaniem tytułu honorowego obywatela
  • prałat Iwanicki dziekuje przewodniczacej rady, ściska jej dłoń pochylając się
  • prałat Iwanicki ;podpisuje dyplom honorowego obywatela, na scenie MDK
  • honorowy obywatel prałat Iwanicki na scenie MDK z przewodniczącą i burmistrzami miasta

Życiorys

Ksiądz Prałat Mieczysław Iwanicki urodził się 20 września 1937 r. w Radzicach, jako jedno z pięciorga dzieci Weroniki i Antoniego Iwanickich. Pochodzi z parafii Św. Jadwigi Królowej w Radzicach, powiat opoczyński, gmina Drzewica, woj. łódzkie ( parafia istnieje od 1986r. wcześniej mieszkał na terenie parafii Św. Łukasza w Drzewicy).

W roku 1961 ukończył Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne w Warszawie i 25 czerwca 1961r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie rozpoczął posługę duszpasterską jak wikariusz w parafiach: Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu (1961-1962), Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie (1962-1965), Św. Andrzeja w Warszawie(1969-1970). W latach 1971 -1974 był Rektorem Kaplicy Sióstr Niepokalanek, a następnie proboszczem parafii w Strachówce (1974-1981) oraz Św. Rodziny w Jaktorowie (1981-1984). 1 lipca 1984r. został mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej oraz dziekanem dekanatu rawskiego.

Bullą "Totus Tuus Poloniae populus" z dnia 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II ustanowił nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce. Zostały utworzone nowe diecezje, m.in. Diecezja Łowicka, do której została włączona rawska parafia. Ks. Prałat od samego początku istnienia diecezji aktywnie włączył się w organizowanie życia nowej diecezji. Pełnił wiele funkcji w strukturach Diecezji Łowickiej:
- Rada Proboszczów występujących przy usuwaniu i przenoszeniu proboszczów (w/g. kan. 1742 § 1 KPK )
- Diecezjalna Komisja Egzaminacyjna:
- Kolegium Konsultorów Diecezji Łowickiej
- Diecezjalna Komisja Liturgiczna
- Rada Duszpasterska: Członek z urzędu
- Rada Kapłańska: Członek z urzędu
- Wydział Nauki Katolickiej: Delegat Biskupa Łowickiego do kontaktów z Kuratoriami i Dyrektorami Szkół
- Diecezjalni wizytatorzy nauki religii: Diecezjalny wizytator nauki religii 
- Kuria Diecezjalna: Egzorcysta Diecezjalny
- Duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców: Referent
- Duszpasterstwo Apostolska Unia Kapłańska: Referent

Odznaczenia i godności:
• przywilej rokiety  mantoletu od 1982r.,
• kanonik rzeczywisty Kapituły Katedralnej w Łowiczu – prepozyt od 1992r. – wcześniej Kolegiaty Łowickiej,
• prałat honorowy Jego Świątobliwości.

Z inicjatywy księdza Mieczysława Iwanickiego na terenie Rawy Mazowieckiej powstały organizacje i ruchy społeczne  mające na celu niesienie pomocy najbardziej potrzebującym:
- zainicjował  również opiekę nad dziećmi z domu dziecka , podjął  również stałą opiekę nad ośrodkiem szkolno – wychowawczym przy ulicy  Przemysłowej wraz z przyległym internatem. Organizował w nich  dzień św. Mikołaja, pielgrzymki i wycieczki a także cotygodniowe spotkania , wypoczynek rekreacyjno- wakacyjny i katechizację,
- opieką materialną i duchową obejmował rodziny wielodzietne,
- wieloletni patron honorowy „Konkursu ośmiu wspaniałych” propagującego pozytywne zachowania dzieci i młodzieży,
- był wieloletnim członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przewodniczył parafialnemu zespołowi charytatywnemu „Caritas”.

Ks. prałat Mieczysław Iwanicki zmarł 8 sierpnia 2013 r.


 

Banery

Kalendarium

Banery