UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXXVI Sesji VI. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  XXXVI. Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 16. kwietnia  2014 r. o godz. 14oo  w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Miasta.
4. Ustalenie wykazu kąpielisk na rok 2014 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
5. Zmiana Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014r.
6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty długu.
7. Zaciągniecie kredytu  na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej”.
8. Zaciągniecie kredytu na realizację inwestycji pn. „ Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej”.
9. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
10. Przyjęcie Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2013.
12. Zmiana uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających  do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych  zamieszkałych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.
14. Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych w I kwartale 2014 roku.
15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
16 . Interpelacje, zapytania.
17. Zakończenie obrad.

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.