UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Piątek, 13 Grudnia 2019, Imieniny: Łucji, Otylii, Lucji

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o X. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379) zwołuję  X.  Sesję VII.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 29 września 2015 r.  o godz. 14:00  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie  porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad  VIII i IX  Sesji Rady Miasta.
4.  Informacja w sprawie chorób zakaźnych i odzwierzęcych ze szczególnym zwróceniem uwagi na afrykański pomór świń. Aktualna sytuacja epidemiologiczna powiatu rawskiego.
5.  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
6.  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulicy Mszczonowskiej i Katowickiej.
7.  Zaliczenie dróg do kategorii gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.    
8.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok.
9.  Zmiana  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka.
10. Wyrażenie woli przystąpienia z Powiatem Rawskim do realizacji zadania „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę  i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – etap II, w ramach, którego będzie  kontynuowana  budowa drogi – przedłużenie ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę”  w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 i zabezpieczenia w budżecie na 2016 rok środków finansowych.
11. Udzielanie przez Miasto Rawa Mazowiecka pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji.
12.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej za rok szkolny 2014/2015.
13.  Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.
14.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
15.  Interpelacje, zapytania.
16.  Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji 28 września (poniedziałek)
- godz. 9:00   - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 11:00  - Komisja  Komunalna
- godz. 13:00  - Komisja Oświaty
- godz. 16:00  - Komisja  Budżetu

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.