UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379 ) z w o ł u j ę  XII.  Sesję VII.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  29  grudnia  2015 r.  o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie  porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad  XI  Sesji Rady Miasta.
4.  Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ulicy Reymonta i ulicy Targowej.
5.  Zmiana Statutu Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „TUPTUŚ” w Rawie Mazowieckiej.            
6.  Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym  formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz  publicznym   niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
7.  Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości.
8. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
9. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka  na rok  2016.
10.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok.
11.  Wykaz wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12.  Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania stawek tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
13.  Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.  Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
15.  Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.
16.  Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok.
17.  Uchwalenie  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016- 2019 oraz kwoty długu.
18.  Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
19.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres od 1 lipca 2015 do 30 września  2015.
20.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
21.  Interpelacje, zapytania.
22.  Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji
28 grudnia   ( poniedziałek )
-  godz.  900   - Komisja  Oświaty
-  godz.1100   - Komisja Komunalna
-  godz.1300   - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
-  godz. 1600  - Komisja  Budżetu
- godz. 1800 – wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i przewodniczących komisji

 

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.