UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 )  z w o ł u j ę  XXII.  Sesję  VII.  Kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  1 grudnia   2016 r.  o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym  porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XXI Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
5. Przystąpienie do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
6. Przyjęcia stanowiska odnośnie pozyskania nieruchomości  pod budowę fragmentu ścieżki rowerowej w rejonie ulicy Łowickiej.
7. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r.
8. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2019.
9. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
10. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
11. Ustanowienie tytułu „ODDANY spRAWIE”  i określenie zasad jego przyznawania.12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
13.  Interpelacje, zapytania.
14.  Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji

28  listopada  (poniedziałek)
- godz. 14:30 - Komisja Oświaty
- godz. 16:00 - Komisja  Komunalna   
 
29  listopada  (wtorek)
- godz. 14:30 -  Komisja Prawa i Porządku Publicznego   
- godz. 16:00 - Komisja  Budżetu

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.