UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXVI. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) z w o ł u j ę XXVI. Sesję VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 9. lutego 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV i XXV Sesji Rady Miasta.

4. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego.

5. Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków.

6. Nabycie nieruchomości.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka osiągniętych w 2016 roku.

8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka w IV kwartale 2016 r.

9. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki

10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

11. Interpelacje, zapytania.

12. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji
6 lutego ( poniedziałek )
- godz. 11:00 - Komisja Komunalna
- godz. 14:00 - Komisja Oświaty
7 lutego (wtorek)
- godz. 13:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 1600 - Komisja Budżetu organizacyjne miasta w IV kwartale 2016 r.

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.