UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o VII Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę VII  Sesję  Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  11 maja  2011 r. o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Ustalenie kategorii dróg gminnych oraz ich przebiegu.
5. Nadanie imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 1 w Rawie Mazowieckiej.
6. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka.
7. Wprowadzenie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010.
9. Zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.
10. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok.
11. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12. Zaciągnięcie kredytu.
13. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.
14. Informacja o postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
15. Informacja w sprawie procedury naboru ławników na kadencje 2012-2015.
16. Informacja o umowach cywilno-prawnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta za IV kwartał 2010 roku oraz I kwartał 2011 roku.
17. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
19. Interpelacje, zapytania.
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grażyna Dębska


 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.