Jerozolimska - lokal użytkowy

LOKAL UŻYTKOWY – UL. JEROZOLIMSKA 16


Powierzchnia lokalu:
78,67 m2 -sala sprzedaży o pow. 67,89 m2 oraz zaplecze o pow. 10,78 m2 z wydzielonym pomieszczeniem sanitarnym

Opis:
Lokal użytkowy o pow. 78,67 m2,  znajdujący się na parterze budynku, przy ul. Jerozolimskiej 16 w Rawie Mazowieckiej wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 7867/20192 w prawie własności gruntu, stanowiącego nieruchomość, oznaczoną w ewidencji jako działka nr 299, o pow. 0,0215 ha, położoną w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka, ujawnioną w księdze wieczystej KW LD1R/00002590/4 oraz takim samym udziałem w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej i wod. - kan.
 

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej

właściciel: Miasto Rawa Mazowiecka

Wykaz: http://www.bip.rawamazowiecka.pl/redir,1737?wiecej=4751

Banery

Kalendarium

Banery