Willowa

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ WILLOWA

 

Nieruchomości oznaczone nr ewid. 554 o pow. 0,0977 ha i nr ewid. 558 o pow. 0,0733 ha, położone w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ul. Willowej.

Działka nr ewid. 554 posiada kształt zwartego prostokąta, usytuowanego narożnie: tylną granicą przy obwodnicy, boczną wzdłuż kolejki wąskotorowej. Działka nr ewid.  558 posiada kształt pięciokąta, o zwartym kształcie zbliżonym do prostokąta.

Dojazd do przedmiotowych działek stanowi odcinek drogi gruntowej od ul. Willowej o nieurządzonej nawierzchni. Dostępność urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie wodociągu, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i gazu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

  • Tereny mieszkaniowe Willowa - zdjęcie lotnicze D. Bógdał
    Tereny mieszkaniowe Willowa - zdjęcie lotnicze D. Bógdał

Banery

Kalendarium

Banery