Podstrony strony Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 1 – ul. Kilińskiego 2

2008 rok

- Utworzenie oddziału integracyjnego

Przedszkole mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, położonym w centrum miasta. W roku szkolnym 2008 /2009 uruchomiono w nim oddział integracyjny. W tym celu wykonano prace remontowe i przystosowawcze budynku: poszerzono drzwi, wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich, wyrównano poziom na korytarzu, zamocowano uchwyty w łazienkach oraz zakupiono suchy basen, a plac zabaw wyposażono w nowy zestaw urządzeń.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu miasta i gminy Rawa Mazowiecka. Przy naborze nie obowiązuje rejonizacja. Przedszkole posiada odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne. Odbywają się w nim zajęcia logopedyczne, prowadzone przez nauczyciela specjalistę z zakresu terapii pedagogicznej i logopedii, indywidualne zajęcia rewalidacyjne, prowadzone w grupie integracyjnej przez nauczyciela specjalistę w zakresie pedagogiki  niepełnosprawnych intelektualnie, zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej SI, prowadzone przez 2 nauczycieli specjalistów oraz gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, prowadzona przez nauczyciela specjalistę w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej. 
Dzieci mają więc zapewnione korzystne warunki rozwoju, dające poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, a co za tym idzie przygotowanie do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacji.

  • Oddział integracyjny
    Oddział integracyjny

Banery

Kalendarium

Banery