Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Miasta Rawa Mazowiecka.

  1. Kandydatów do komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w  art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) prowadzące działalność na terenie Miasta Rawa Mazowiecka -  z wyłączeniem podmiotów biorących udział w konkursie.
  2. Zgłoszenia należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. J. Piłsudskiego 5(pokój 5,6 lub 7) w terminie od 4 stycznia 2019 roku do 14 stycznia 2019 roku.
  3. Formularz zgłoszeniowy jest opublikowany w serwisie internetowym oraz w BIP Urzędu Miasta.
  • autor: Teresa Sekuter, data: 2019-01-04

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery