Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 18 lutego 2022 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego:

1.    Klub Pływacki „ Raw Swim”, os. 9 Maja 7/13,  96 - 200 Rawa Mazowiecka.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 45 000 zł,

2.    Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia”,  ul. Miła 2, 96 – 200 Rawa Mazowiecka – piłka siatkowa dz. i chł..

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 35 000 zł,

3.    Klub Sportowy „ Triathlon Rawa”, ul. Przemysłowa 3A, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 20 000 zł,

4.    Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, ul. Miła 2, 96 – 200 Rawa Mazowiecka – piłka siatkowa dz..

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 9 000 zł,

5.    Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka ”, ul. Kościuszki 19 , 96-200 Rawa Mazowiecka – piłka siatkowa. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania - 8 000 zł,

6.    WOPR Sekcja Pływacka, ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka – pływanie dziewcząt i chłopców

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 27 000 zł.


Kluby sportowe, które otrzymały dotacje  będą mogły korzystać nieodpłatnie z obiektów sportowych OSiR w Rawie Mazowieckiej zgodnie z ilością godzin wykorzystanych w 2021 r.

 z-ca Burmistrza Rawy Mazowieckiej
Artur Piotrowski

  • autor: Zbigniew Urbański

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery