System Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka

System Informacji Przestrzennej Rawy Mazowieckiej już w przyszłym roku

Miasto Rawa Mazowiecka rozpoczyna prace nad budową i wdrożeniem Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka. Na realizację zadania miasto  otrzymało 85% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

System Informacji Przestrzennej to internetowa platforma mapowa umożliwiająca prezentację i wyszukiwanie różnorodnych e-usług publicznych związanych z gospodarką przestrzenną, w oparciu o: granice działek geodezyjnych wraz z numerami, nazwy ulic, punkty adresowe i przeznaczenie terenów w ramach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wdrożenie SIP zdecydowanie ułatwi mieszkańcom dostęp do kompleksowych informacji przestrzennych dotyczących Rawy Mazowieckiej, z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci Internet, bez wychodzenia z domu. Osoby spoza terenu miasta będą zaś mogły dowiedzieć się o obiektach turystycznych, środowisku, terenach inwestycyjnych, przeznaczeniu nieruchomości oraz ich wyposażeniu w sieci infrastruktury technicznej.

System Informacji Przestrzennej przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Rawy Mazowieckiej, poprawienia efektywności administracji publicznej oraz zapewni łatwiejszy dostęp do informacji dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Więcej informacji na temat Systemu Informacji Przestrzennej można uzyskać w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 4, pok. nr 8) lub pod numerem telefonu: (46) 814 40 80.

  • autor: Magdalena Bernacik, Wydział Gospodarki Terenami

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery