Aktualności 2021

9 mln zł na nowy pawilon rawskiego szpitala

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiat Rawski otrzymał wsparcie finansowe na rozbudowę Szpitala św. Ducha ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę nowego bloku operacyjnego oraz oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Starostwo rozpoczęło procedurę wyłonienia wykonawcy inwestycji. Budowa nowego pawilonu ma kosztować około 17 mln zł. 

Deklaracje gmin powiatu

To bardzo potrzebna inwestycja dla mieszkańców całego powiatu, dlatego wszystkie gminy powiatu złożyły deklarację finansowego uczestnictwa w tej inwestycji. Miasto Rawa Mazowiecka również zadeklarowało środki na ten cel. 

Miasto gotowe do współpracy

Władze miasta Rawa Mazowiecka cały czas gotowe są do współpracy i wspierania  rawskiego szpitala. W ubiegłych latach zakupiono sprzęt medyczny do pracowni endoskopii oraz laparoskopu i bezpłatnie użyczyło szpitalowi. Teraz również będzie współfinansowało inwestycję.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery