Aktualności 2015

Kompostownia odpadów innych niż niebezpieczne oddana do użytku

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. zakończyło realizację zadania pn. „Rozbudowa RIPOK w Pukininie – Etap II (Budowa kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu ZGO Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka)” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt zadania  wynosi 7.290.035,03 zł. Wysokość dofinansowania w postaci nisko oprocentowanej pożyczki wynosi 5.467.526,00 zł., pozostałe koszty zadania stanowią wkład własny spółki. 

Planowanym efektem ekologicznym osiągniętym w wyniku realizacji inwestycji będzie zmiana technologii kompostowania z kompostowania jednostopniowego w pryzmach na kompostowanie dwustopniowe. Więcej informacji na temat powyższej inwestycji i innych działań spółki na www.zgopukinin.pl.

 

fot. A. Idzikowska

  • -
  • -
  • -

« poprzednia strona   następna strona »

Banery

Kalendarium

Banery