Usuwanie azbestu

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2032

Usuń azbest - nabór wniosków do 26 lutego 2021 r.

W związku z kontynuacją realizacji zadania pn.: „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2032” zapraszamy wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, którzy na swoich posesjach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie na ich odbiór i utylizację.
Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony przez Miasto wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie prac polegających na odbiorze i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu miasta.

Podpisano umowę z WFOŚiGW w Łodzi

Miasto Rawa Mazowiecka w dniu 28 września 2020 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka"

Zasady finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że weszła w życie uchwała w sprawie uchwalenia „Zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017”. W związku z powyższym planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości, zobowiązani są w terminie do 31.03.2016r wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o sfinansowanie tych prac.

Program usuwania materiałów zawierających azbest na lata 2012-2032

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsulacji projekt " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2032".

Dofinansowanie zadania dot. usuwania azbestu

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż Miasto Rawa Mazowiecka w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka”.

Koszt całkowity zadania – 26 538 zł. w tym: 21 230 zł. – kwota dotacji z WFOŚiGW stanowiąca 80% kosztu całkowitego zadania, 5 308 zł. – środki własne Miasta Rawa Mazowiecka stanowiące 20% kosztu całkowitego zadania

Realizowane zadanie obejmuje:

  1. demontaż, przygotowanie do transportu, odbiór i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 19 nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka;
  2. odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 23 nieruchomości.

Termin realizacji zadania do 31 maja 2018 r. Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania – Miasto Rawa Mazowiecka.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

 

Zbiórka azbestu

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że weszła w życie uchwała w sprawie uchwalenia „Zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017”. W związku z powyższym planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości, zobowiązani są w terminie do 31.03.2016 r. wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o sfinansowanie tych prac.

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

[KOPIA] Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2032

Banery

Kalendarium

Banery