Usuwanie azbestu

Podpisano umowę z WFOŚiGW w Łodzi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż Miasto Rawa Mazowiecka w dniu 28 września 2020 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka”.

Koszt całkowity zadania – 10 884,00 zł w tym: 7 166,00 zł – kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, 3 718,00 zł – środki własne Miasta Rawa Mazowiecka.

Realizowane zadanie obejmuje odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 11 nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w ilości 25,52 Mg.

Termin realizacji zadania do 30 listopada 2020 r. Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania – Miasto Rawa Mazowiecka.  Informacje na temat programu.

  • data: 2020-10-26

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery