Program "Czyste Powietrze"

Warsztaty szkoleniowe Czyste Powietrze

W dniu 11 kwietnia br. na terenie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze dla pracowników gmin. Podczas warsztatów można było zapoznać się z założeniami programu, wnioskiem o dofinansowanie i pożyczkę a także wyjaśnić wątpliwości. W 2019 roku w programie wprowadzono zmiany w stosunku do roku poprzedniego. Dotyczyły one m.in. intensywności dofinansowania w zależności od poziomu dochodów. Została ponadto precyzyjnie określona sprawa liczby lokali w budynku, udział powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą czy zasady określania kosztów przyłącza gazowego i kotła. Zapraszamy mieszkańców do kontaktu z Biurem ds. Rewitalizacji w celu uzyskania informacji na temat programu oraz wniosku o dofinansowanie. 

                                                                   

  • data: 2019-04-12
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • Logotyp Ministerstwa Środowiska
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery