Program "Czyste Powietrze"

Czyste Powietrze - teraz wnioski także w Urzędzie Miasta

Mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka będą mogli skorzystać z pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, począwszy od 18 listopada 2019 r. beneficjenci (osoby zainteresowane wymianą źródeł ciepła lub pracami termomodernizacyjnymi) będą mogli składać wnioski w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu, tj.
- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00-16.00
- środa w godz. 8.00-17.00
- piątek w godz. 8.00-15.00
w pokojach 9 i 21 w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 4.

Oprócz wstępnej weryfikacji dokumentów, Mieszkańcom zostanie udostępnione stanowisko komputerowe w pokoju nr 9, przy którym będzie można wypełnić i wydrukować wniosek. Pracownicy Biura ds. Rewitalizacji będą także pomagać w wypełnieniu wniosku.
Nie będzie też stanowiło problemu brak konta na portalu, przez który aplikuje się o środki. Do tego celu będzie służyło konto, obsługiwane przez pracowników Biura. Natomiast, jeżeli Mieszkańcy mają już zarejestrowane konto i wypełnili wniosek to powinni go okazać podczas wizyty w Urzędzie (np. przesyłając wypełniony elektronicznie wniosek na swoją skrzynkę pocztową lub nagrywając go na nośniku USB).

Ważne! Pracownicy Urzędu Miasta będą obsługiwać, zgodnie z zawartym porozumieniem, mieszkańców/właścicieli budynków jednorodzinnych, w tym budynków dwulokalowych, jeżeli  budynek, którego dotyczy inwestycja, usytuowany jest w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

Celem sprawniejszej obsługi Państwa w Urzędzie, prosimy dodatkowo o przygotowanie danych niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku, tj. w szczególności:

 1. Planowanego terminu zakończenia zadania.
 2. Podstawowych danych wnioskodawcy.
 3. Numeru rachunku bankowego wnioskodawcy.
 4. Informacji ogólnych o budynku, w tym obowiązkowo: numer księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, nie użytkowa, powierzchnia, na której jest prowadzona działalność gospodarcza w budynku (jeżeli dotyczy), rok budowy budynku lub rok oddania budynku do użytkowania.
 5. Źródło ciepła (obecne i przyszłe).
 6. Danych dotyczących planowanej termomodernizacji ( w tym powierzchnia strychu, dachu, ścian budynku ale bez powierzchni okien) – jeżeli będziemy wnioskować w tym zakresie.
 7. Informacji o osobach tworzących gospodarstwo domowe - pesele wszystkich domowników oraz dochody poszczególnych członków rodziny (pomocnym mogą okazać się pity za ubiegły rok podatkowy).

Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć przede wszystkim:

 1. Dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe np. kopie PITów, kopie dokumentów potwierdzających zasądzone alimenty, oryginały zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach lub zaświadczenia z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego.
 2. Audyt energetyczny (jeżeli był sporządzony)


Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do aplikowania o środki.

 

 • data: 2019-11-15
 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery