Program "Czyste Powietrze"

Zmiana w kosztach kwalifikowanych Programu Czyste Powietrze

Zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

                                                                             

  • data: 2020-01-08
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery