Program "Czyste Powietrze"

e-wnioski Czyste Powietrze bez wychodzenia z domu

10 czerwca 2020 r. została wprowadzona możliwość internetowego składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” za pośrednictwem serwisu gov.pl. Teraz osoby, które mają profil zaufany, mogą starać się o dotację na wymianę starego pieca i termomodernizację bez konieczności wychodzenia z domu. W tym celu należy: wejść na stronę serwisu Program Czyste Powietrze , wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.


Osoby, które nie mają profilu zaufanego, powinny postępować według dotychczasowej procedury. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w przypadku Rawy Mazowieckiej jest to Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Należy wypełnić wniosek, wysłać korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy. W związku z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW w Łodzi, mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, pod warunkiem, że  budynek, którego dotyczy inwestycja, usytuowany jest w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. Pracownicy Biura ds. Rewitalizacji pomagają mieszkańcom w razie trudności w wypełnieniu wniosku i udzielają niezbędnych informacji. Dokumenty aplikacyjne można składać w  pokojach 9 i 21 w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 4 w godzinach pracy urzędu.

                                   

 

  • data: 2020-06-15
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery