Program "Czyste Powietrze"

Zielone urządzenia i materiały w programie Czyste Powietrze

W celu ułatwienia wnioskodawcom programu Czyste Powietrze wyboru urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. Docelowo planuje się, że w 2021 r. w programie Czyste Powietrze kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane na „zieloną” listę. Pomoc on-line dostępna będzie od września bieżącego roku aż do końca realizacji programu. Pomocna dla wnioskodawców może być także ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze, która ruszyła 3 sierpnia br.

Przygotowanie „Listy zielonych urządzeń i materiałów” (ZUM) jest ważnym elementem nowej odsłony „Czystego Powietrza”, która jest wdrażana od 15 maja 2020 roku. Aby zagwarantować beneficjentom dostęp do sprawdzonych, ekologicznych rozwiązań, baza powstaje w oparciu o przepisy budowlane i normy obowiązujące w Polsce. Kompleksowy katalog ZUM powstaje na bazie już funkcjonującej strony czyste-urzadzenia.ios.edu.pl i będzie zgodny z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Pod adresem lista-zum.ios.edu.pl można będzie znaleźć urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe a także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Nowością będą dodatkowe elementy: materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe. Aktualizacje są przewidziane do końca trwania programu w 2029 r.

Bazę, która będzie eliminować występowanie przypadków nieuczciwej konkurencji ze strony firm producenckich, nadal będą współtworzyć producenci i autoryzowani dystrybutorzy urządzeń grzewczych. Żeby wpisać urządzenie/materiał na listę wymagana będzie rejestracja na stronie. Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie, która będzie miała charakter informacyjny i nie będzie rankingiem czy informacją handlową, a dodawane urządzenia będą uszeregowane w sposób losowy.

Informacje pochodzą ze strony NFOŚiGW Zielone urządzenia

                                                                                   

 

  • data: 2020-08-19
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery