Program "Czyste Powietrze"

Od 1 lipca 2021 r. zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Od 1 lipca 2021 r. kolejne zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Zmiany dotyczą wycofania dotacji na kotły węglowe, zwiększenia progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenia listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. 

Koniec dotacji na piece węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Aby otrzymać dotację, wnioskodawca musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła. Faktura dotycząca takiego przedsięwzięcia powinna być  wystawiona do końca bieżącego roku, przy czym warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.

Wyższe progi dochodowe

Kolejna zmiana dotyczy podwyższenia progów dochodowych w drugiej części programu, dzięki któremu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania. Od 1 lipca 2021 r. próg dochodowy dla gospodarstw jednoosobowych  wzrósł o 229 zł, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei próg dochodowy dla gospodarstw wieloosobowych  został podwyższony się o 164 zł, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r., możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Zapis ten daje szansę na dotację w wysokości do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania lub dotację do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów) w poziomie podwyższonym.
Informacje o wysokości dofinansowania oraz szczegóły dotyczące warunków, jakie powinien spełniać piec, określają załączniki nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”, które są dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Portalu beneficjenta w zakładce Wymagana dokumentacja. W pozycji nr 12 w części nr 2 wymienionych wyżej załączników jest mowa o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

Powyższe zmiany w programie „Czyste Powietrze”, zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały wprowadzone w nawiązaniu do Wytycznych Komisji Europejskiej, zapisów Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także uchwał antysmogowych obowiązujących w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla. 

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Przypominamy, że w pokoju nr 9 w budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4 mieści się gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze".

Informacje pochodzą ze strony WFOŚiGW w Łodzi

  • data: 2021-07-01
  • Logotyp Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • Logotyp programu "Czyste Powietrze"

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery