Podstrony strony Remont zamku i nowa wystawa stała

Remont zamku i nowa wystawa stała

Remont zamku

Zamek Książąt Mazowieckich z XIV wieku należy do najcenniejszych zabytków Rawy Mazowieckiej oraz województwa łódzkiego. Baszta zamkowa wraz z fragmentami murów obwodowych pochodzą z okresu średniowiecza. Jest to jeden z nielicznych w województwie łódzkim przykładów zamku na planie regularnego czworoboku o wymiarach 66 na 64 metry. Rawski zamek odegrał istotną rolę w dziejach Polski, gdyż przez niemal dwa stulecia był na nim przechowywany tzw. skarb kwarciany, przeznaczony na finansowanie wojska broniącego południowo- wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Stanowi on także cenne świadectwo czasów odrębności Księstwa Mazowieckiego od Królestwa Polskiego.

Obecnie na zamku trwają prace remontowe związane z wymianą konstrukcji zadaszenia i wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zabezpieczeniem murów obronnych.

 

  • data: 2018-10-03
  • Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej

Nowa wystawa stała

Na terenie zamku planowane jest także otwarcie wystawy stałej pod tytułem „Dzieje Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej na tle historii miasta i regionu”. Wystawa będzie prezentować w atrakcyjnej i ciekawej formie dzieje zamku oraz najważniejsze wydarzenia z nim związane, także na tle historii Polski. Głównymi wątkami będą historia Siemowita III i jego żony Ludmiły vel Anny, dzieje skarbu kwarcianego przechowywanego na zamku w Rawie a także rola zamku jako więzienia, w którym przetrzymywano wiele znanych postaci, m. in. przyszłego chana krymskiego Islama III Gireja.  Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury kwotą w wysokości 70 000 zł przez  w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2018”.

 

  • data: 2018-09-26
  • Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Banery

Kalendarium

Banery