Remont Muzeum Ziemi Rawskiej

Po Nowym Roku eksponaty wrócą do muzeum

Na koniec roku planowane jest zakończenie robót budowlanych w siedzibie muzeum. Po tym terminie pracownicy będą mogli na nowo wprowadzić się do obiektu, zagospodarowując pomieszczenia wystawami i eksponatami. Większość zaplanowanych w harmonogramie prac dobiega końca.

Stan prac

Wykonano już w całości instalację elektryczną, odgromową, przyłącze cieplne i instalację grzewczą, stolarkę drzwiową i okienną, odnowiono posadzki. Zlikwidowano na zewnątrz i wewnątrz budynku bariery architektoniczne utrudniające osobom niepełnosprawnym korzystanie z oferty muzeum. Zniknęły progi między salami przeznaczonymi do stałych ekspozycji, od furtki do głównego wejścia wybudowano jednopoziomowy podjazd, likwidując wcześniejsze schodkowe wejście. Toaleta również została przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Dodatkowa powierzchnia magazynowa

Zakończona jest już niemal w całości adaptacja dawnego budynku gospodarczego na magazyn muzealny. Budynek został gruntowanie wyremontowany i przystosowany do przechowywania eksponatów. Zamontowano ogrzewanie, ocieplono ściany, wstawiono nowe okno, położono nową posadzkę, zamontowano energooszczędne oświetlenie. Prace na elewacjach budynku głównego i gospodarczego są już bardzo zaawansowane.

Funkcjonalnie i stylowo

Większość ścian zewnętrznych jest w kolorystyce podkreślającej stylowy charakter budynku. Uwagę zwracają zwłaszcza dopracowane detale architektoniczne, m.in. na balkonie dawnej willi. Zostało też zakupione nowe wyposażenie do sal wystawienniczych. Pozwoli ono rozwinąć działalność muzeum i podnieść jakość jego oferty. Blisko stuletni obiekt, dzięki remontowi, stanie się bardziej funkcjonalny. Będzie też zwracał uwagę swoją estetyką i zabytkowymi walorami.

Dla integracji mieszkańców wokół lokalnej historii i tradycji

Prace prowadzone w muzeum są częścią zamierzeń inwestycyjnych, objętych infrastrukturalnym projektem rewitalizacyjnym, których celem jest m.in. ożywienie życia społecznego, kulturalnego, stworzenie warunków do integracji mieszkańców wokół wspólnych pasji do odkrywania lokalnej historii i kultywowania tradycji.

Możliwości realizacji tych założeń są w obecnej siedzibie naszego muzeum ograniczone ze względu na dość skromne warunki lokalowe, dlatego podobnej funkcji będzie służył zabytkowy budynek dawnych jatek miejskich przy ul. Mickiewicza. Rozpoczęły się właśnie prace projektowe nad jego adaptacją i rozbudową na potrzeby działań muzeum.

  • data: 2017-12-12
  • Budynek Muzeum Ziemi Rawskiej - widok od frontu
  • Budynek Muzeum Ziemi Rawskiej - widok od frontu
  • Prace remontowe na zewnątrz budynku muzeum
  • Prace remontowe na zewnątrz budynku muzeum
  • Budynek Muzeum Ziemi Rawskiej - fragment widoku od frontu
  • Budynek Muzeum Ziemi Rawskiej - fragment widoku od frontu
  • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla przedmiotowego projektu

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery