Rewaloryzacja Parku Miejskiego

Prace brukarskie na głównych alejach

Od wiosny Wykonawca wykonał duży zakres prac przewidziany w parku. Został wykonany pełny układ alejek parkowych z nawierzchni mineralnych, rampa umożliwiającą bezpieczny dostęp do parku osobom niepełnosprawnym i rodzinom z wózkami dziecięcymi od strony ul. Fawornej oraz zostały zamontowane słupy do montażu monitoringu i oświetlenia energooszczędnego parku.

Na ulicy Parkowej i Armii Krajowej trwają prace brukarskie. Nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona kostką bazaltową, która będzie pasowała do charakteru XIX w. parku. Na istniejącym mostku stalowo-drewnianym z lat 30 XIX w. trwają prace renowacyjne. Wykonawca przystąpił do wymiany starej konstrukcji drewnianej mostu tj. konstrukcji pomostu i balustrady, na nową drewnianą z odtworzeniem historycznego wyglądu obiektu. 

Wykonawca rozpoczął prace związane z urządzaniem zieleni, które będą trwały jeszcze we wrześniu, czyli formowaniem trawników oraz nasadzeniami nowych roślin m.in. krzewów i bylin w ilości ponad 114 tysięcy sztuk i ponad 250 sztuk drzew. Materiał szkółkarski przeznaczony do nasadzeń na bieżąco poddawany jest szczegółowej ocenie jakościowej przez inspektora nadzoru.

W dalszej kolejności, Wykonawca przystąpi do montażu toalety i małej architektury czyli urządzeń placu zabaw wraz z ogrodzeniem i urządzeń rekreacyjnych, takich jak ławki, kosze na odpadki i psie odchody, stojaki na rowery oraz berso.

Jesienią park zostanie udostępniony mieszkańcom i gościom.


 

 

 • Alejki z kruszyw mineralnych
 • Alejki z kruszyw mineralnych
 • Alejki z kruszyw mineralnych
 • Ulica Parkowa w remoncie
 • Remont drewnianego mostu
 • Prace brukarskie na ulicy Parkowej
 • Prace brukarskie na ulicy Parkowej
 • Remont ulicy Parkowej
 • Chodnik wzdluż ulicy Kolejowej
 • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla...
 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i...

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery