Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zakłada przeprowadzenie prac budowlanych o dużym zakresie, po zakończeniu których zmianie ulegnie układ komunikacyjny w tym rejonie miasta, powstaną nowe nasadzenia roślinne oraz pojawią się nowe obiekty małej architektury. Wszystkie te zmiany mają służyć tworzeniu warunków do rozwoju społeczno- gospodarczego, wprowadzeniu ładu przestrzennego oraz podniesieniu poziomu bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego. Po zakończeniu procesu rewitalizacji zakłada się poprawę dostępu do usług i handlu w tej części miasta, co będzie sprzyjać integracji oraz zwiększeniu aktywności społeczności lokalnej. Nowa infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koncepcje zagospodarowania rynku oraz obszaru staromiejskiego są przedstawione na planszach w holu Ratusza przy pl. Piłsudskiego, a także w poniższych plikach.

 • Plansza 1 Zagospodarowanie terenu
 • Plansza 2 Zagospodarowanie zieleni
 • Plansza 3 Komunikacja
 • Plansza 4 Historia
 • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla...

Koncepcja urbanistyczno- architektoniczna pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

 • Koncepcja pokonkursowa - strona tytułowa
 • Koncepcja pokonkursowa - idea projektu
 • Koncepcja pokonkursowa - cel zmian
 • Koncepcja pokonkursowa - wyjaśnienie rewitalizacji
 • Koncepcja pokonkursowa - wyjaśnienie rewitalizacji
 • Koncepcja pokonkursowa - diagnoza
 • Koncepcja pokonkursowa - mapa inwentaryzacja terenu
 • Koncepcja pokonkursowa - mapa inwentaryzacja zieleni
 • Koncepcja pokonkursowa - inwentaryzacja zieleni
 • Koncepcja pokonkursowa - mapa inwentaryzacja instalacji
 • Koncepcja pokonkursowa - zasady kształtowania
 • Koncepcja pokonkursowa - wizualizacja
 • Wizualizacja - plac Wolności
 • Wizualizacja - plac Wolności
 • Wizualizacja - plac Wolności
 • Wizualizacja - plac Wolności
 • Wizualizacja - plac Wolności
 • Wizualizacja - plac Piłsudskiego
 • Wizualizacja - plac Piłsudskiego
 • Wizualizacja - plac Piłsudskiego
 • Wizualizacja - plac Piłsudskiego
 • Wizualizacja - ulica Wyszyńskiego
 • Wizualizacja - ulica Wyszyńskiego
 • Wizualizacja - ulica Wyszyńskiego
 • Wizualizacja - ulica Wyszyńskiego
 • Koncepcja pokonkursowa - gra miejska
 • Koncepcja pokonkursowa - rzeźby - symbole gry miejskiej
 • Koncepcja pokonkursowa - parasole, tablice informacyjne
 • Koncepcja pokonkursowa - proponowana kolorystyka elewacji,...
 • Koncepcja pokonkursowa - porównanie powierzchni
 • Podziękowanie

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery