Program "Mój Prąd"

Samodzielny montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w programie Mój Prąd

W związku z licznymi postulatami wnioskodawców, po konsultacjach z Ministerstwem Energii, w dniu 11.10.2019 nastąpiła korekta wniosku o dofinansowanie do Programu Mój Prąd w zakresie umożliwienia samodzielnego montażu instalacji PV. 
Wnioskodawcy którzy posiadają niezbędne kwalifikacje mogą dokonać samodzielnego montażu zakupionej mikroinstalacji PV. W takiej sytuacji należy zaznaczyć to we wniosku (punkt 21) oraz przedstawić stosowny załącznik nr 5 (zaświadczenia o samodzielnym wykonaniu montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej).

 

                                                       

                                                                         

  • data: 2019-12-06
  • Logotyp Ministerstwa Energii
  • Logotyp Ministerstwa Środowiska
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • Logotyp Programu Mój Prąd

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery