Konsultacje społeczne - plan miejscowy dla obrębu nr 4

Informator dla mieszkańców z zakresu konsultacji społecznych

Jako podsumowanie konsultacji planu miejscowego dla obrębu nr 4 powstał informator dla mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z nim wszystkich, których interesuje udział w procesie konsultowania dokumentów planistycznych.

Raport z przebiegu procesu konsultacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka odbywały się od 28 marca 2019 r. do 16 września 2020 r. W ramach konsultacji odbyły się spotkania z mieszkańcami, grupy robocze oraz punkty konsultacyjne stacjonarne i mobilne. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przebiegu konsultacji.

Punkt konsultacyjny mobilny

14 lipca 2020 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 przed Miejskim Domem Kultury (ul. Krakowska 6C)

Spotkanie otwarte

30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury (ul. Krakowska 6C, sala kinowa)

Punkt konsultacyjny stacjonarny

  • 25 czerwca 2020 r. od 11:00 do 13:00,
  • 8 lipca 2020 r. od 14:00 do 16:00,
  • 9 lipca 2020 r. od 11:00 do 13:00

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka - Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 20

Konsultacje na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu dla obrębu nr 4

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4. W ramach konsultacji zorganizowane zostaną: punkt konsultacyjny stacjonarny, punkt konsultacyjny mobilny oraz spotkanie otwarte.

Konsultacje pisemne - od dziś (4 maja 2020 r.) do 22 maja 2020 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o rozpoczęciu konsultacji pisemnych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4. Dzięki tym konsultacjom, mimo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju, mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie przed wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu.

Konsultacje pisemne - od 4 do 22 maja 2020 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o konsultacjach pisemnych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4. Dzięki tym konsultacjom, mimo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju, mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie przed wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, zaplanowane od 20 marca 2020 r. wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 4 miasta Rawa Mazowiecka do publicznego wglądu zostaje odwołane. Wyłożenie to, będzie zorganizowane w późniejszym terminie.

Punkt konsultacyjny oraz zbieranie opinii w formie papierowej i elektronicznej- od 25 listopada do 12 grudnia 2019 r.

Punkt konsultacyjny, we wtorki (26.11., 03.12 i 10.12.) i czwartki (28.11., 05.12., 12.12) w godz. od 14 do 16, w środy (27.11., 04.12., 11.12.) i w piątki (29.11., 06.12.) w godz. od 9 do 11.

Forum Lokalne - 27 listopada 2019 r. o godz. 16:00

W dniu 27 listopada b.r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta w ramach Forum Lokalnego, będącego częścią konsultacji społecznych przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4.

Konsultacje społeczne - obręb nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Od 25 listopada będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych zorganizowanych przed wyłożeniem do publicznego wglądu projekt planu. 

Banery

Kalendarium

Banery