Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych koncepcji urbanistyczno- architektonicznej

Rozpoczynamy dziś, 22 lutego, konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.” Ideą konsultacji jest możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców do projektu koncepcji.

 

Z przedmiotową koncepcją mogą się Państwo zapoznać, otwierając załącznik zamieszczony od dnia 22 lutego poniżej na stronie oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Koncepcja dostępna będzie w tym samym terminie również w wersji drukowanej w głównej siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5, na parterze.

We wskazanym wyżej miejscu budynku Urzędu Miasta znajdą się też formularze konsultacji, na których można zgłaszać opinie na temat prezentowanej koncepcji. Wypełniony formularz wrzucamy do urny. Formularz znajduje się też pod niniejszym tekstem w formie załącznika oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta. Uzupełniony formularz przesyłamy na adres email: um@rawamazowiecka.pl.

 

Konsultacje trwają od 22 lutego (spotkanie otwierające) do 29 lutego br. i w tym okresie mogą Państwo wyrazić swoje zdanie na temat projektu koncepcji. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery