Podstrony strony Zadania dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Zadania dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Miasto pozyskuje środki zewnętrzne z różnych źródeł. Wśród nich są dofinansowania uzyskane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Banery

Kalendarium

Banery