Program Ograniczania Niskiej Emisji

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami o możliwości pozyskania przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej dofinansowania na modernizację lokalnych źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji prosimy osoby zainteresowane o składanie wypełnionych deklaracji do biura podawczego  Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5.

Wzór deklaracji został zamieszczony na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka: www.rawamazowiecka.pl. Deklaracje należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 r.

Na podstawie składanych przez Państwa deklaracji Miasto Rawa Mazowiecka przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, aby pozyskać dotację na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Wniosek zostanie złożony do końca marca br.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w/w wniosku będą Państwo mogli skorzystać z dofinansowania uzyskania dofinansowania modernizacji do 60% kosztów kwalifikowanych,  z czego:

  • ze środków z WFOŚiGW w Łodzi – do 40%,
  • ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka – do 20%.

Pozostałe koszty realizacji zadania ponosić będą Państwo.

W przypadku zmiany terminu wynikającego z uzgodnień z WFOŚiGW zostaniecie Państwo o tym fakcie poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Urzędu.

Dodatkowych informacji dotyczących realizacji programu udzielają:

  • Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 46 814 34 57,
  • Ewelina Witek – Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, tel. 46 814 34 57

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery