Zadania

Zadania Młodzieżowej Rady Miasta

  1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz próba aktywizacji społecznej młodzieży,
  2. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami mającej na celu wymianę pomysłów i doświadczeń, promocję inicjatyw młodych ludzi i budowę społeczeństwa obywatelskiego,
  3. Uczestniczenie w pracach organów Rady Miasta na ich zaproszenie,
  4. Wyrażanie opinii na temat skierowanych do rady propozycji lokalnych aktów prawnych,
  5. Wyrażanie opinii środowiska młodzieżowego w sprawach przekazanych do konsultacji przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta,
  6. Występowanie z wnioskami i propozycjami dotyczącymi środowiska i interesów lokalnych młodzieży,
  7. Promowanie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi,
  8. Przedstawienie propozycji priorytetów wydatkowania środków budżetowych w zakresie potrzeb młodzieży.

Młodzieżowi radni oprócz realizacji celów statutowych takich jak upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz umożliwianie aktywnego udziału młodzieży w życiu miasta, pomagają w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta oraz rawskie organizacje i instytucje.

Młodzieżowa Rada Miasta sama również jest organizatorem przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rekreacyjno-sportowym i charytatywnym. Jest ona świetnym sposobem na aktywizację młodzieży i próbą włączenia młodzieży w działania o charakterze społecznym.

 

 

Banery

Kalendarium

Banery