Różne

Program wsparcia uchodźców z Ukrainy „Sąsiedzka Pomoc”

Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wspólnie z Fundacją Salling zainicjowała program pomocowy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Program będzie polegać na finansowaniu inicjatyw lokalnych mających na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zdrowia, edukacji lub integracji społecznej.

TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO

Celem programu Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego jest zmiana najbliższego otoczenia poprzez np. zakładanie mini-parków, ogrodów deszczowych czy rewitalizacje ogródków jordanowskich przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie programów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) na wsparcie projektów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5

Instytucją Zarządzającą Programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskich.

Zostańmy w kontakcie! 4×3 – prosta sprawa

Głównym celem projektu wspieranego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży jest podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów  młodzieży bez konieczności przekraczania granic.

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, jak również działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Celem fundacji jest także propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach. 

Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej

Podmioty posiadające osobowość prawną mogą ubiegać się o dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” . W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”.

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Dni Rawy Mazowieckiej 2022