Konkursy zakończone

Pajacyk Pomoc Psychospołeczna – Ukraina

Organizatorem  konkursu wniosków w ramach programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna – Ukraina jest Polska Akcja Humanitarna. Program ma na celu polepszenie sytuacji dzieci i młodzieży uciekających z Ukrainy oraz profilaktykę problemów zdrowia psychicznego poprzez zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej wśród dzieci oraz innych usług mających na celu wsparcie w integracji i aklimatyzacji do nowych warunków życia.  Zadaniem programu jest  również uzupełnienie systemów wsparcia w dziedzinie edukacji formalnej i innych usług.

Do udziału w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelne osoby prawne, kościelne jednostki organizacyjne i spółdzielnie socjalne, które posiadają doświadczenie w realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży, a realizowane przez nie cele statutowe pokrywają się z celami Programu.

Dofinansowanie powinno w pierwszej kolejności  zostać przeznaczone na zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej wśród dzieci np. poprzez zorganizowanie warsztatów, zajęć grupowych i sesji indywidualnych. Sfinansowaniu podlegają także m.in. szczegółowe indywidualne diagnozy i analizy, prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych i profilaktycznych, prowadzenie działań z zakresu psychoedukacji oraz doszkalanie specjalistów.

Nabór jest prowadzony do 1 lipca 2022 r.

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu 

  • data: 2022-06-08

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery