CEEB

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji

Czym jest CEEB?

W celu umożliwienia działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w Polsce powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), w której gromadzone są dane dotyczące źródeł ciepła znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
W związku z tym przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej posiadanych źródeł ciepła wykorzystywanych do ogrzewania pomieszczeń w budynku lub podgrzania wody użytkowej. Deklaracja dotyczy każdego budynku, w którym zainstalowane jest indywidualne źródło ciepła, bez względu na to, czy budynek jest mieszkalny czy usługowy. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła  o mocy nie przekraczającej 1MW. 

W jakiej formie można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając np. z Profilu Zaufanego lub e-dowodu,
  • w wersji papierowej, osobiście, w urzędzie gminy właściwym dla umiejscowienia budynku,
  • w wersji papierowej, listownie, wysyłając na adres urzędu gminy właściwego dla umiejscowienia budynku.

Kiedy należy złożyć deklarację?

W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca, deklarację trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2021 r. Jeżeli źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca - w ciągu 14 dni od momentu uruchomienia. W deklaracji należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania w danym budynku, w tym również kominki, nawet jeżeli są używane tylko okazjonalnie.

Szczegółowe informacje na temat CEEB są umieszczone w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ. Wzór deklaracji w wersji papierowej jest dostepny w Biurze Podawczym urzędu oraz w pokojach nr 9 i 15 w budynku urzędu przy Pl. Piłsudskiego 4.

Deklarację można także złożyć samodzielnie bez wychodzenia z domu i złożyć ją on-line.. Jednak żeby to zrobić trzeba posiadać np. profil zaufany albo podpis elektroniczny. 

Należy pamiętać, że za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery